معرفی دریاچه های ایران

درياي مازندران

  موقعيت: استان‌هاي گلستان، گيلان و مازندران

طول درياي مازندران حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است.اين دريا داراي تنوع زيستي متفاوتي است كه مهمترين آن ماهي‌هاي خاوياري است هرچند كه به دليل صيدهاي غيرمجاز نسل ماهيان خاوياري ‌رو به انقراض است. 

130رودخانه به این دریا می‌ریزند که بزرگ‌ترین آنها رود ولگا است که هر سال به طور میانگین ۲۴۱ کیلومترمربع آب را وارد دریای مازندران می‌کند. درياي مازندران را به نام‌هاي درياي خزر، وركانه، گرگان و درياي كاسپين نيز مي‌شناسند.

خزر نام قومي‌ است كه به همراه دیگر اقوام بیابان‌گرد شمال قفقاز، در زمان ساسانیان، بارها و بارها به سرزمین ایران ‌تاختند و پس از حضور کوتاه مدت خود معمولاً به دست سپاه ساسانی از مرزهای ایران بیرون رانده می‌شدند. در هیچ یک از نوشته‌های مؤلفان شرقی و غربی دوران پیش از اسلام نامی از «خزر» بر دریای شمال ایران دیده نشده‌است. در نوشته‌های مؤلفین اسلامی، این دریا در کنار نام‌های دیگر، خزر هم نامیده شده ‌است.

دریای گرگان یا دریای ورکانه نام این دریاچه بزرگ در عهد هخامنشیان و همچنین اشکانیان است اما كاسپين از نام قوم کاسپی یا کاسي گرفته شده‌ که قبل از آریایی‌ها در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی اين دريا ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه‌های جنوبی آمدند.

لینک های مفید

اطلاعات آنلاین